NYA RIDGRUPPER FINNS FÖR BOKNING

Nya ridgrupper med start våren 2020!

 

Dressyrspecial Senior

Söndagar kl 19.30, max 5 elever

Start: 22 mars 2020

Total Kostnad: 2760:-

Anmälan med namn, adress till info@areridklubb.com senast 1 mars 2020

 

Dressyrspecial Junior

Tisdagar kl 17.15, max 5 elever

Start: 17 mars 2020

Total kostnad: 2200:-

Anmälan med namn, adress till info@areridklubb.com senast 1 mars 2020

 

Hoppspecial från 14 år

Tisdagar kl 20.30, max 5 elever

Start: 17 mars 2020

Total kostnad: Junior 2200:- , Senior 2760:-

Anmälan med namn, adress till info@areridklubb.com senast 1 mars 2020

 

För att rida i Specialgrupp ska du rida i […]