INFORMATION OM VISTELSE PÅ ÅRERIDKLUBB

TILL ALLA SOM VISTAS PÅ ÅRE RIDKLUBB Ridskole- samt stallvärdsverksamheten och således även anläggningen är tillsvidare öppen. Vi följer löpande utveckling och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, Rf samt Ridsportförbundet gällande Coronaviruset. Alla är välkomna att vistas utomhus på anläggningen Inne i stallet vill vi att Du som ska rida/ta hand om din häst har med dig endast en medföljande person Just nu är det önskvärt att begränsa vistelsen i stallet till endast de nödvändigast sysslorna Vi uppmanar alla att tvätta händerna ofta med tvål och vatten Personer med förkylnings- sjukdomssymtom skall stanna hemma Personalen har rätt att skicka hem någon […]

INFORMATION KRING SMITTOR

VIKTIG INFORMATION OM SMITTOR Nu i sjukdomstider för både människor och hästar vill vi påminna om vikten att byta kläder, tvätta händer och inte minst stanna hemma vid sjukdom. Följ i första hand myndigheternas uppmaningar kring hur du bäst tar hand om Din egen hälsa. Vad gäller att vistas i olika stallar så är det av största vikt att olika kläder används i olika stallar. Det går också fint att tvätta kläder och persedlar i minst 60 grader. Tvätta alltid händerna noggrant ofta både innan och efter stallvistelse. https://www.ridsport.se/Aktuellt/Egnanyheter/2020/03/smittinfo-foljmyndigheternasuppmaningar https://www.folkhalsomyndigheten.se/ https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/internationellaresorocheventuellriskforsmittspridning […]