Att rida på ÅRK

ANMÄLAN, REGLER OCH VILLKOR
FÖR GRUPPRIDNINGEN

OBS! Vid ridning på Åre Ridklubb använder vi godkänd hjälm, ridväst och stövlar med klack. Lånehjälmar och lånevästar finns på ridskolan.

Lektionstid
I lektionstiden ingår uppsittning, lektion och avsittning,dvs det innebär ca 45 minuters ridtid. Rideleven ska vara på plats senast 15 minuter innan lektionen börjar och glöm inte att avsätta tid efter lektionen om hästen inte skall gå på lektionen efter.

En till två gånger/termin ersätts ridlektionen med teorilektion. Det kan även bli teorilektion om vädret inte tillåter ridning.

Uppsägningstid
Uppsägning av sin ridlektionstid sker senast en månad innan varje terminstart. Uppsägningen skall vara skriftlig och innehålla namn samt ridgrupp.

Medlemskap
Medlemskap i ridklubben krävs för alla som deltar i gruppridning eller övrig verksamhet. Medlemsavgiften ingår inte i ridavgiften, utan skall betalas i förskott per kalenderår.

Frånvaro
Om rideleven skulle vara sjuk eller av annan anledning skulle vara borta så meddelar ni er ridlärare via sms så fort ni kan. Om rideleven är långvarigt sjuk eller skadad mer än 4 veckor i rad får du rida igen i annan passande grupp i mån av plats,men du får själv kontakta våra ridlärare och komma överens om tid.  Igenridning vid långvarig sjukdom skall göras inom aktuell termin. Vid kortvarig sjukdom eller frånvaro av annan orsak har vi tyvärr inte möjlighet för igenridning.

Om du inte kan utnyttja en lektion återbetalas inga pengar men du kan låta någon annan som passar in i gruppen i övrigt rida i stället för dig.

OBS! Igenridning vid långvarig sjukdom måste ske inom samma betalningsperiod, dvs den aktuella terminen.

Betalning
Ridavgiften ska betalas till bankgir 344-2381 senast 31 december för vårterminen samt senast 31 augusti för höstterminen.  Om ni önskar att dela upp betalningen tar ni kontakt med ÅRKs kassör.

Medlemsavgiften betalas en gång per år och förslagsvis i samband med första ridavgiften. OBS! Glöm inte att maila namn, adress, mobilnummer, mailadress och personnummer (inkl 4 sista siffrorna) till info@areridklubb.se.

Priser
Information om ridpriser hittar du här. Informationen kan uppdateras varje termin.

Stalltjänst
För att Åre Ridklubb ska kunna bedriva ridskoleverksamhet med hög kvalitet samt behålla de låga ridavgifterna måste ridelever och ridelevers föräldrar (gäller ej Ridlekis) hjälpa till med hästarnas och stallets skötsel under några vardagkvällar samt helger per termin (ca 2 ggr per termin), s k stalltjänst.

Stalltjänsten är obligatorisk och ett skötselschema skickas ut innan terminsstart. Det ligger på ert ansvar att byta pass med någon annan om det är så att någon av de tilldelade tiderna inte passar.

Att medverka i skötseln av hästar och stall är en del i ridskolans utbildning.