Om ÅRK

Åre Ridklubb, Åre RK, är en ideell förening som har varit verksam sedan 2008. Vi har idag ca 200 medlemmar och ca 145 ridelever per vecka under 2018. Vi är anslutna till Svenska Ridsportförbundet (SRF) via Mittsvenska Ridsportförbund. Åre Ridklubb bedriver den enda ridskoleverksamheten som finns i Åre kommun.
Föreningen företräds av en styrelse som ansvarar för verksamheten och arbetar ideellt.

Bakgrund

ÅreRK bildades i september 2008 och startades av ett gäng vuxna hästentusiaster. Vi var sju familjer som sedan december 2007 delade på fyra ponnyer. Under det första året var det många grannar och kompisar som var med oss i stallet och fick förmånen att prova på att rida och sköta ponnyerna.

Eftersom det inte var optimalt att rida längs med Björnängevägen började vi under våren 2008 att diskutera möjligheten att bygga en ridbana. Dessutom ville vi ge Årebarnen möjlighet att på ett enkelt sätt få lära sig att rida och att sköta hästar. Med hjälp av egna pengar och ett banklån realiserades denna dröm – ridbanan invigdes i slutet av november 2008 ochsamtidigt drog Åre Ridklubb igång ponnyridning på lördagar.

Efterfrågan på ridning och närvaron bland hästarna har hela tiden ökat vilket har lett till en utökning av antalet hästar, ridinstruktörer, antalet ridlektioner per vecka etc. Vi insåg tidigt att för att kunna möta den stora efterfrågan på hästrelaterad verksamhet behövs en större och mer anpassad ridanläggning i Åre kommun med ett större utbud än det som Åre Ridklubb då kunde erbjuda.

Åre RK flyttade under vintern 2018 till Åre Hästsportarena som erbjuder fantastiska möjligheter för ridklubben att vidareutveckla sin verksamhet.

Personal

På Åre Ridklubb har vi en häst- och stallansvarig som är anställd på 50% och som bl a sköter utfodring, utsläpp, mockning etc på vardagmorgnar. På eftermiddagarna ombesörjer ridintruktörerna eftermiddagsutfodringen. På vardagkvällarna har vi våra stallvärdar som ser till att allt fungerar med iordningställande av hästar inför och efter lektion. Den sista ridgruppen kvällsfodrar och ser till att stallet är fint.

Stallvärdarna är otroligt värdefulla för vår verksamhet och goda förebilder för våra yngre ryttare. De känns igen på sina västar med ”STALLVÄRD” textat på. Be dem gärna om hjälp!

Under helgerna har vi en helgansvarig som tillsammans med ridelever och ridelevers föräldrar ansvarar för helgskötseln av stall och hästar. Om du är intresserad av att hjälpa till som  helgansvarig är du välkommen att kontakta oss.