Meny Stäng

Regler på anläggningen

TRIVSELREGLER  VID ÅRE RIDKLUBB
Målsman ansvarar alltid för sitt/sina barn-ungdomar upp till och med 18 år vid vistelse på Åre Ridklubb samt att de följer våra regler.

Vid all ridning, körning, longering och tömkörning ska godkänd hjälm användas och ryttaren ansvarar för att det genomförs på ett säkert sätt.

Skyddsväst obligatoriskt vid hoppning och uteritt upp till och med det året barnet fyller 18 år.

All ridning och hantering av hästar på anläggningen sker på egen risk.

Mocka efter din häst, i ridhuset, på utebanan och parkeringen.

Mobiltelefonanvändande, hörlurar eller hörsnäckor bör undvikas vid all hästhantering. Det är under inga omständigheter tillåtet att tala i mobiltelefon under ridning på anläggningen.

Hundar måste hållas kopplade på hela anläggningen och det är ägarens ansvar att se till att hunden inte på något sätt stör ryttare och hästar.

Rökning är förbjuden i samtliga inomhuslokaler på anläggningen.

All ridning utanför Ridbana och Ridhus sker i skritt, med undantag från den anlagda ridleden runt anläggningen.

RIDHUS/RIDBANA

Täcken och kläder skall lämnas vid ingången till ridhuset och förvaras i påse.

Ropa innan du öppnar grind/dörr till ridbanan. Invänta svar.

Vid ridning i båda varv sker möte till höger.

Skritta och gör halt innanför fyrkantspåret.

Efter avslutad ridning, tala om att du tänker ta ut hästen från ridhuset.

Visa gott omdöme på läktarplats och gå försiktigt – hästar kan lätt bli skrämda av snabba rörelser och buller. Av säkerhetsskäl hänvisas de som inte rider till läktaren eller hörnen.

Stäng och släck efter dig.

LONGERING/HOPPNING

Longering/tömkörning är tillåten men detta ska ske i samråd med ridande som alltid har företräde. Max 1 häst får longeras/tömköras åt gången om det finns ridande ekipage på banan.

Hoppning sker lördagar 13-16 i ridhuset samt onsdagar 17-19 utebanan.

Juniorer (till och med 18 år) hoppar i närvaro av vuxen.

Övrig tid markarbetsbommar och cavaletti (bockar), får användas om det inte stör övriga närvarande ryttare. Material plockas bort och sorteras efter användandet.