Styrelsen

Varje år i februari har ridklubben sitt årsmötet och det är då du som medlem har möjlighet att påverka. Årsmötet utser en styrelse som ansvarar för föreningens verksamhet under året.

Arbetar med strategiska utvecklingsfrågor för föreningens verksamhet och har även det ekonomiska ansvaret. Styrelsen är också arbetsgivare för anställd personal.
Beslutar i övergripande frågor och inriktningsbeslut. Ansvarar för fastighetsfrågor.

Ordförande
Catharina Utanskog
072-598 30 94

Kassör
Åsa Andersson
070-271 78 03

Ledamoter
Elle Samuelsson – Event & trivsel
Christina Olausson – Helgskötsel
Therese Nordfeldt – Helgskötsel
Andreas Richter – Anläggning
Anna Norderud – Anläggning

Valberedning
Jeanette Åslund
Pernilla Jansson

Revisor
Magdalena Waller Dahlgren

Stadgar_Åre Ridklubb_godkända SvRF

Årsbokslut_ÅRK_2018