Styrelsen

Varje år i februari har ridklubben sitt årsmötet och det är då du som medlem har möjlighet att påverka. Årsmötet utser en styrelse som ansvarar för föreningens verksamhet under året.

Arbetar med strategiska utvecklingsfrågor för föreningens verksamhet och har även det ekonomiska ansvaret. Styrelsen är också arbetsgivare för anställd personal.
Beslutar i övergripande frågor och inriktningsbeslut.

STYRELSE ÅRE RIDKLUBB 2020

Ordförande – Anna- Karin Lundmark   2020

Ord ledamot – Fredrik Broman 2020 2021

Ord ledamot – Karin Gydemo Grahnlöf  2020 2021

Ord ledamot – Anna Norderud  2020 2021

Ord ledamot – Andreas Richter 2020 2021

Ord Ledamot – Jeanette Åslund  2020

Suppleant – Helena Hedälv  2020

Suppleant – Magdalena Waller  2020

Valberedning – Sandra Skarne 2020

Valberedning – Cecilia Källbäck  2020

Revisor – Emelie Källberg
 

Stadgar_Åre Ridklubb_godkända SvRF

Signerad verksamhetsberättelse US 2018 (1)

Signerat Årsbokslut 2018 (1)

Signerad Revisionsberättelse 2018 (1)

 

DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTET 23 FEBRUARI 2020

Dagordning årsmöte 23 februari 2020

Verksamhetsberättselse 2019 – text (1)