Priser

Ridavgifter vårterminen 2018

Helterminsridning

Barn och ungdom 140 kr/ridpass
Senior 170 kr/ ridpass
Höstterminen innefattar 23 lektionstillfällen, dvs totalt 3080 kr, för barn och ungdomar.

Delterminsridning (ca 10-18 gånger per termin)

Ridlekis 150 kr/ridpass
Barn och ungdom 180 kr/ridpass
Senior 200 kr/ridpass

Vid ridning på egen häst betalar du 75 % av ovanstående priser.
Ridavgiften ska betalas till bankgiro 344-2381 alt SWISH 1231615137 senast 31 januari 2018 för vårterminen. Om ni önskar att dela upp betalningen tar ni kontakt med ÅreRKs kassör.