INFORMATION KRING SMITTOR

Dela den här posten...

VIKTIG INFORMATION OM SMITTOR
Nu i sjukdomstider för både människor och hästar vill vi påminna om vikten att byta kläder, tvätta händer och inte minst stanna hemma vid sjukdom.
Följ i första hand myndigheternas uppmaningar kring hur du bäst tar hand om Din egen hälsa.
Vad gäller att vistas i olika stallar så är det av största vikt att olika kläder används i olika stallar. Det går också fint att tvätta kläder och persedlar i minst 60 grader.
Tvätta alltid händerna noggrant ofta både innan och efter stallvistelse.

MER FRÅN AKTUELLT...