Ridhus bakgrund

Sedan 2015 har föreningen arbetat för att bygga en komplett anläggning med stall, ridhus, ridbanor samt ridvägar. 2018 stod ett modernt stallet färdig med plats för 27 hästar, sedan dess har 2 ridbanor färdigställt, ridväg runt anläggningen och vindskydd färdigställt.

Under 2019 fick styrelsen i uppdrag att projektera och arbeta vidare med att komplettera anläggningen med ett ridhus och ge verksamheten en möjlighet att bedriva en året runt verksamhet.

Inte alltid fint väder som på denna bild i Åre!

Mål med ridhuset

Ett ridhus möjliggör att nå vårt mål genom att fler ska kunna inkluderas i vår verksamhet och att utjämna den säsongsvariation som uppstår på grund av att vi i dag inte kan vädersäkra verksamheten samt att det ger oss en möjlighet att utöka verksamheten med fler ridskolehästar. Detta inkluderar helt enkelt möjligheten att vidareutveckla de tjänster och produkter som Åre Ridklubb kan tillhandahålla.

Ett stall för alla

Vi ges bättre förutsättningar att bedriva det tillgänglighetsarbete som föreningen påbörjat och därmed också kan sörja för ett stort geografiskt område om verksamheten kan bedrivas under tak. Att kombinera befintlig ridskoleverksamhet med plats för arbetsträning ser vi som en framgångsväg utifrån ett inkluderandeperspektiv. En genomgående ambition i vårt arbete är att olika funktionshinder inte ska vara något som exkluderar, utan att ridklubbens verksamhet ska utvecklas på ett sånt sätt att man deltar i ”ordinarie” verksamhet. Ett arbete vi redan idag försöker utveckla medvetet med medlemmar som främst har olika koncentrationsvariationer. Vi har fått ett Leaderprojekt godkänt riktat mot funktionsvariationer där vi nu har möjlighet att sätta av resurser riktat mot denna målgrupp samt träna hästar för ändamålet, ridhuset blir här då en viktigt del för att lyckas med målsättningen på långsikt.

Äldre ungdomar

Som många idrottsföreningar så brottas vi med utmaningen att ungdomarna slutar för att senare eventuellt i livet återuppta sitt fritidsintresse. Vi tror att vi till viss del kan bromsa denna utveckling genom att erbjuda fler intressanta aktiviteter, möjlighet att rida häst samt gruppgemenskap. Denna målgrupp är också potentiell för att bli mer delaktig i föreningen och på sikt skapa nya ledare och även starta upp egna verksamheter.

Mindre barn

Denna målgrupp som är nästa generations lektionsryttare, här har vi påbörjat Uppstartskurser och Mulleläger, koncentrerat till vår och höst, här finns ett stort intresse som vi inte i dag klarar av att bemöta under vintertid, då dessa små ryttare inte klarar av uppsutten ridning i det bistra klimatet.

Funktionshinder

Genom projektet “Ett stall för alla” arbetar vi för att funktionshindrade, intellektuellt funktionshinder samt personer med psykisk ohälsa ska få möjlighet till bla en aktiv fritid. Här vet vi att den miljö som hästar erbjuder, såväl uppsuttet men också i direkt eller indirekt närvaro med häst möjliggör bidrar till trygghet, välmående och ökad folkhälsa. Vi ser att kan bedriva det i vår pågående verksamhet och det möjliggör att vi kan vidareutveckla vårt arbete.

Projektet har möjliggjorts med  hjälp av stöd från Allmänna Arvsfonden, Åre Kommun, Landbygdsprogammet.

Övriga sponsorer och bidragsgivare:

Medlemmar i Åre Ridklubb, C O Rahmsstiftelse, Petter Alexis Askegren, Handelsbanken Åre, Åre Skidsport AB, Åre Bikes AB, Åre Travel Design AB, Årefirman AB, Lennart Ocklind