Meny Stäng

Vision och Värdegrund ÅRK

Vision
En förening med hästen i fokus, öppen för alla där vi trivs, gläds och utvecklas efter varje individs egna mål och förutsättningar!

Värdegrund
Vi strävar efter att bedriva en verksamhet där vår förenings grundläggande värderingar genomsyrar vårt förhållningssätt i alla möten med varandra och med våra hästar!

Vi skapar och lever våra värderingar genom att:
– Ansvarsfullt bemöta varje enskild medmänniska och häst, värna om miljön med trivsel, säkerhet och trygghet i fokus.
– Inkludera alla, respektera våra olikheter och ta tillvara varandras kunskap och kompetenser.
– Engagera oss i verksamhetens olika delar efter egen förmåga så att alla får möjlighet att känna sig delaktiga och trygga.
– Dela sin glädje, glädjas av andras utveckling och framgång.
– Tillsammans skapa en förening som vilar på demokratiska principer där elever, ledare, vårdnadshavare och besökare känner gemenskap.

Ridsportens ledstjärnor ger oss ytterligare verktyg i vårt förhållningssätt gentemot människor och hästar.

HÄSTEN
Jag hanterar hästen på ett sätt som jag kan stå för och som jag är stolt över inför omvärlden.
Jag behandlar alla hästar med respekt
Jag ser till att hästen finns i en trygg- och säker miljö och jag reagerarom den far illa
Jag tränar och tävlar i samspel med hästen och kräver inte mer än vad vihar förutsättningar att klara av
Jag ansvarar själv för att öka min kunskap och kompetens om hästen

MÄNNISKAN
Jag visar respekt för alla människor
Jag bekräftar och berömmer andra
Jag berättar öppet och tydligt om jag har olika uppdrag och roller
Jag är en god förebild för ridsporten
Jag tar ansvar och agerar om någon bryter mot våra regler

Vår värdegrund och ledstjärnorna ger oss verktyg att jobba förebyggande så att visionen om bl.a trivsel och glädje för alla uppnås. Särskilt viktigt är det att vuxna föregår som goda exempel (modellar) då de flesta i föreningen är barn. Trots det kan situationer uppstå, ex kränkningar, trakasserier eller andra problem. Om du som aktiv eller förälder upplever att något inte efterlevs enligt våra värderingar vill vi att du förmedlar det till en ridlärare eller annan ansvarig på plats. Om en ledare upplever något avvikande som vederbörande behöver hjälp att komma vidare med, kontaktas verksamhetschefen i första hand och styrelsen i andra hand.

Tips!
Läs gärna Svenska Ridsportförbundets material ”Trygg i ridsporten”!
https://www.ridsport.se/Omoss/Tryggiridsporten/