Vision och värdegrund

Vision – En förening med hästen i fokus, öppen för alla där vi trivs, gläds och utvecklas efter varje individs egna mål och förutsättningar!

Värdegrund – Vi strävar efter att bedriva en verksamhet där vår förenings grundläggande värderingar genomsyrar vårt förhållningssätt i alla möten med varandra och med våra hästar!

På ÅRK efterlever vi våra värderingar genom att

Ridsportens ledstjärnor

Närbild på häst där ryttaren klappar hästen

Hästen

Människan

Tjej med ridhjälm ler och kollar in i kameran