Projekt

Åre Ridklubb driver medvetet olika utvecklingsprojekt med syftet att verksamheten ska växa året runt. Genom åren har vi samverkat med både medlemmar, markägare, lokala företagare, Åre Kommun och andra intressenter för att skapa nya möjligheter och bygga den moderna anläggning som börjat ta form i Björnänge, Åre.

Tack vare alla dessa intressenter som bidrar med tid, kunskap och resurser för att få till stånd olika projekt kan vi fortsätta utveckla Åre Ridklubb.

Projekten möjliggörs med hjälp av C O Rahms stiftelse, Allmänna Arvsfonden, Åre Kommun, Region Jämtland Härjedalen, Leader sjö skog fjäll, Europeiska struktur- och investeringsfonderna, våra medlemmar samt privata finansiärer.

 

Guldsponsorer Ridhus

K Öhlin Fastigheter Åre AB, Westlife Equestrian AB, Per Nyberg i Björnänge AB, Wérsen Restaurang AB

Silversponsor Ridhus

Hårdstam Mat och Handel AB

Övriga sponsorer och bidragsgivare Ridhus:

Medlemmar i Åre Ridklubb, C O Rahmsstiftelse, Petter Alexis Askegren, Handelsbanken Åre, Åre Skidsport AB, Åre Bikes AB, Åre Travel Design AB, Årefirman AB, Lennart Ocklind