Projekt

ett_stall_for_alla_2_are_ridklubb_stor-186

Ett stall för alla

Projektet “Ett stall för alla” startades i början av 2020 med målsättningen att alla ska få vara i stallet – utifrån sina egna förutsättningar. Att personer med funktionsvariationer, funktionsnedsättning, funktionshinder och personer med psykisk ohälsa ska få möjlighet till en aktiv fritid. Den miljö som stallet erbjuder, såväl uppsuttet som i direkt eller indirekt närvaro med häst bidrar till trygghet, välmående och ökad folkhälsa.

Projektet har finansierats av Leader sjö, skog och fjäll, Jordbruksverket via Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Åre kommun.

Dessa aktiviteter och insatser har vi genomfört i projektet jan 2020 – juli 2023

Vi tog kontakt med LSS-enheten i Åre kommun med ambitionen att under våren och sommaren -20 starta upp verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Den sedan tidigare LSS-verksamhet vi hade i stallet där brukare med handledare hjälpte till med diverse stallsysslor fick ta paus pga av coronapandemin, och den har heller inte återupptagits under projektperioden.

Vi hade kontakt med Duveds skola där det fanns en idé om att pojkar med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning skulle få komma till oss på dagtid, men det föll också pga. coronarestriktionerna.

Vi hade en dialog med Synskadades riksförbund i Östersund om en prova på-dag i juni -20 men även den ställdes in pga. corona.

Under hösten och vintern 20/21 behövde vi stänga ner stallet pga. restriktionerna men vi kunde fortsatt bedriva ridskoleverksamheten utomhus. I och med det kunde vi heller inte möta behovet av att vara nära hästarna och hjälpa till i stallet för klubbens barn och ungdomar med NPF. Några av dessa elever kunde istället hjälpa till med ponnyaktiviteter och förbereda för turridning under sommaren.

Vi har köpt och testat ponnys och hästar med ambitionen att de ska kunna vara en del i denna verksamhet. Personalen har under hela projektperioden arbetat med att utbilda de nya och befintliga hästarna, vilket är ett tidskrävande jobb då det kan ta upp till ett år innan man kan se om individen är lämplig som ridskolehäst, och i synnerlighet om den lämpar sig för personer med funktionsnedsättning samt funktionshinder, då det krävs lugna och trygga hästar.

Under våren -21 inledde vi arbetet med vår värdegrund, samt att flertalet i personalen gick BAS-utbildningen inom Ridsportförbundet för att öka kunskapen om sporten och arbetet i en ideell förening.

Vidare gick fyra stycken Åre kommuns “Första hjälpen för psykisk ohälsa” som ett led i vår utbildning för att öka förståelsen för utsatta personer. I linje med detta kunde vi därför ta in en hästskötare, en person för arbetsträning samt två långtidssjukskrivna i verksamheten.

Under perioden har vi även tagit fram en alkohol-och drogpolicy för att säkerställa en trygg och säker miljö för vår personal och våra medlemmar.

Under sommaren -21 inledde vi aktiviteter för en pojke med en fysisk funktionsnedsättning som med lite anpassning kunde delta i alla våra ordinarie aktiviteter såsom ridläger, uteritter blandat med privatlektioner – vilket var mycket roligt och lärorikt. Under vintern -22 genomförde han även en sk. testridning hos oss för att klassas inom Pararidning på Strömsholm – han lånade då en av våra hästar och filmade sitt program inför Strömsholmsbesöket.

Under hösten och vintern 22/23 har vi erbjudit ridning och aktiviteter för en pojke med dövhet och autism. Han har också deltagit i ordinarie verksamhet med sin syster och mamma som handledare. Det har varit lärorikt och intressant att följa hans glädje i interaktionen med Anastasia – vår terapihäst.

Från hösten -22 till våren -23 har vi haft en ungdom med funktionshinder som  ridit en gång per vecka som en stödinsats från skolan. Även här är det glädjande att se elevens totala glädje och samspelet mellan häst och ryttare.

Under våren och hösten -22 genomförde vi knatteridning för de minsta där de fick göra iordning ponnysarna samt rida i ridhuset. Under handledning av vår personal har aktiviteten letts av ungdomar med bl. a. ADHD och kronisk sjukdom, vilket har varit lärande och utvecklande samt att deras självkänsla har stärkts av interaktionen med både hästar och människor. Föräldrarna har återkopplat om att ungdomarna vuxit under detta projekt.

Under sommaren -23 har vi haft stallvärdar på plats under våra ridläger – vilket har varit en värdefull aktivitet och en gett dessa en meningsfull fritid under sommarlovet.

Stallhäng har vi nu testat under två år. En aktivitet där har vi öppnat upp stallet under sommarlovet där alla får umgås med nya bekanta, både två- och fyrbenta, pyssla och rida 2-3 dagar utan kostnad.

Vidare har vi startat upp en gymnasiegrupp för att få behålla ungdomarna lite längre, då många tenderar att sluta i vår verksamhet efter 9:an. En effekt som vi inte var medvetna om när vi började, men som är otroligt positivt, är att vi nu nått fler pojkar samt att även nyanlända. Två målgrupper som vi annars har haft svårt att nå ut till.

Vi har haft flera långtidssjukskrivna personer hos oss under perioden. I början besökte de stallet och pysslade lite med hästarna, så småningom började de även att rida. Resultatet av detta är att vi nu har en fast lunchgrupp varje vecka.

Vi har haft några studenter från Medie-och kommunikationsprogrammet som i sitt examensarbete tog fram en ny grafisk profil, en ny hemsida samt byggde upp en bildbank så att vi enklare ska kunna kommunicera och attrahera nya målgrupper.

Vi har gjort en stor genomgång av hela anläggningen för att se hur vi kan anpassa lokalerna för funktionshindrade. Våra lokaler är nya och delvis anpassade, men det vi skulle behöva åtgärda är en skötselplats som kan göras bredare för att man skall kunna komma runt med rullstol. Detta ska vi lösa med uttagbar mellanvägg i skötselspiltan.

Vidare skulle vi behöva installera en hiss till den tilltänkta cafeterian på ridhusets övervåning. Även en lift/hiss för de med multifunktionshinder för att lyftas på och av hästen står på önskelistan.

Genom samarbete med Kramfors ridklubb har vi lärt oss massor och utbytet har varit väldigt givande, bland annat som ett stöd för inköp av en anpassad sadel för ändamålet.

Ridhusprojekt

Åre Ridklubb driver medvetet olika utvecklingsprojekt med syftet att verksamheten ska växa året runt. Genom åren har vi samverkat med både medlemmar, markägare, lokala företagare, Åre Kommun och andra intressenter för att skapa nya möjligheter och bygga den moderna anläggning som börjat ta form i Björnänge, Åre.

Tack vare alla dessa intressenter som bidrar med tid, kunskap och resurser för att få till stånd olika projekt kan vi fortsätta utveckla Åre Ridklubb.

Projekten möjliggörs med hjälp av C O Rahms stiftelse, Allmänna Arvsfonden, Åre Kommun, Region Jämtland Härjedalen, Leader sjö skog fjäll, Europeiska struktur- och investeringsfonderna, våra medlemmar samt privata finansiärer.

 

Guldsponsorer Ridhus

K Öhlin Fastigheter Åre AB, Westlife Equestrian AB, Per Nyberg i Björnänge AB, Wérsen Restaurang AB

Silversponsor Ridhus

Hårdstam Mat och Handel AB

Övriga sponsorer och bidragsgivare Ridhus:

Medlemmar i Åre Ridklubb, C O Rahmsstiftelse, Petter Alexis Askegren, Handelsbanken Åre, Åre Skidsport AB, Åre Bikes AB, Åre Travel Design AB, Årefirman AB, Lennart Ocklind