Meny Stäng

Styrelsen

Varje år i februari har ridklubben sitt årsmötet och det är då du som medlem har möjlighet att påverka. Årsmötet utser en styrelse som ansvarar för föreningens verksamhet under året.

Arbetar med strategiska utvecklingsfrågor för föreningens verksamhet och har även det ekonomiska ansvaret. Styrelsen är också arbetsgivare för anställd personal.
Beslutar i övergripande frågor och inriktningsbeslut.

Ny och ”samma” styrelse för både Åre Ridklubb och Åre Hästsportarena!
Efter idogt arbete av många under flera år har vi nu äntligen kunnat möjliggöra att Åre Ridklubb och vår dotterförening strategiska styrelsearbete leds av samma personer.
BILD……

STYRELSE ÅRE RIDKLUBB 2020

Ordförande – Anna- Karin Lundmark   2020

Kassör – Andreas Richter 2020 2021

Ord ledamot – Fredrik Broman 2020 2021

Ord ledamot – Anna Norderud  2020 2021

Suppleant – Helena Hedälv  2020

Suppleant – Evelina Klitterud

Suppleant – Magdalena Waller  2020

Valberedning – Michaela Fröstad 2021

Revisor – Emelie Källberg
 

STYRELSE 2020 HÄSTSPORTATENA I ÅRE EKONOMISK FÖRENING

Ordförande – Anna-Karin Lundmark  2020

Sekreterare – Jeanette Åslund 2020

Ord ledamot – Fredrik Broman

Ord ledamot – Karin Gydemo Grahnlöf

Ord ledamot – Andreas Richter

Ord ledamot – Anna Norderud

Suppleant – Magdalena Waller Dalgren

Suppleant – Helena Hedälv

Revisor – Andreas Wassberg

Verksamhetsberättselse 2019 – text (1)