Ett stall för alla

Dela den här posten...

Projektet “Ett stall för alla” startades i början av 2020 med målsättningen att stallet ska vara en välkomnande plats för alla. Att klubben ska jobba för att tillhandahålla aktiviteter som alla ska kunna delta i – utifrån sina egna förutsättningar.

Projektet har finansierats av Leader sjö, skog och fjäll, Jordbruksverket via Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Åre kommun.

Läs mer om projektet och alla de aktiviteter och insatser vi genomfört: länk till hemsida

MER FRÅN AKTUELLT...